​Stavsdalvej 17

Østerlars

3760 Gudhjem

murer.lgreve@gmail.com

Tlf: 21 45 05 25

​Udvendig facadeisolering​

​Den mest energi rigtige efterisolering af en ydermur foregår udefra.

Med den fuldendte løsning flytter man vinduer og døre med ud, så alle kuldebroer bliver fjernet.

Fordele ved en facadeisolering:

  • ​Den perfekte løsning vedrørende fugt/indeklima og isoleringsteknisk set
  • ​Det indvendige areal reduceres ikke
  • El- og varmeinstallationer skal ikke ændres

Udfordringer og begrænsninger:

  • ​Løsningen kan sjældent anvendes, hvor der er bevarende lokalplaner
  • Huset ændrer ofte karakter/udseende
  • Tagudhænget eller gesimsen skal være tilstrækkelig stor eller tilrettes
  • ​Tagnedløb m.m. skal ændres

Det er ikke alle huse de kan ”bære” en udvendig facadeisolering, uden at der skal ændres på tagudhænget m.m. Så det vil altid være en individuel vurdering, om udfordringerne/ændringerne er for om sig gribende eller ej.​

Prisen på en facadeisolering

Prisen for selve isoleringskonceptet ligger på cirka kr. 1.000 pr. m2, men er helt afhængig af materialevalget samt isoleringstykkelsen. Hertil kommer så ”følgearbejderne” med vinduer, døre, gesimser, tagnedløb og lignende.

På nedenstående links kan I læse mere om vores foretrukne materialeløsninger/-leverandører:

http://www.isover.dk/isoleringsguiden/facade/isover+facadekoncept

http://www.ytong.dk/dk/content/produkte_ytong_multipor.php

http://nordisknhl.dk/produkter/isopore-isoleringssystem/

Se artikel på side 12 i Boligforbedrings magasinet Bornholm:

Via disse links kan I få mere uvildig information omkring facadeisolering:

http://www.byggeriogenergi.dk/energiloesninger/facade.aspx

http://www.bolius.dk/soegning/?q=facadeisolering​​​

Firmainfo

LG Murer- og Kloakmester

CVR: 35110879

Adresseinfo

Stavsdalvej 17,

3760 Gudhjem

Kontaktinfo

Partnere